ಅಪ್ಸರೆ

ಪುಣ್ಣಮೆ ಚಂದ್ರನ ಪೊರ್ಲುಗು ಮರ್ಲಾಯಿ,
ಆ ಕಡಲ ಸೆಲೆತ್ತಂಚ|
ನಲಿತ್ತೂಂದು ಉಂಡು ಎನ್ನಲ ಉಡಲ್,
ಪನ್, ದಾಯೆಗ್ ಇಂಚ?|

ತೆಲಿಕೆದ ಮೋನೆಡ್ ತಿರ್ಗ್’ದ್ ತೂನಗ,
ಉಂತ್ಂಡ್ ಉಸುಲು ಒಂತೆ|
ದಿಟ್ಟಿನ್ ದೆರ್ಪುನ ತಂಕಲ ದಾಂತೆ
ಸೋತೆನೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ||

ಎಲ್ಯ ಪಜ್ಜೆಲೆಡೆ ಮಲ್ಲೆಡ್ ಕಂಡಿಯ,
ಎನ್ನ ಉಡಲ್ಡ್ ಜಾಗೆ|
ಬರುವಲ್ ಪಂಡ್’ದ್ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿನ,
ಅಪ್ಸರೆ ಈಯೆಗೆ……!!

~ಭವಿಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ

Advertisements

One thought on “ಅಪ್ಸರೆ

  1. Very good Bhavish, bhaari yedde undu. Yee already kavi aatha. Kavana sankalana print malthd bidugade malpugana? Daayeg vov andala pusthakag kadapududija?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s